Poslanstvo in vizija

Meltal IS d.o.o. želi ostati eno izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju barvnih kovin.

V okviru prodajnega programa Metrapan želimo zagotavljati celovito in specializirano ponudbo strešnih kritin in fasadnih panelov, krovsko-kleparskih izdelkov, pritrdilnega materiala ter nosilne trapezne pločevine.

Zagotavljati želimo kakovostne in strokovne storitve ter se celovito odzivati na potrebe in želje kupcev tako doma kot tudi v tujini.

Zagotavljati želimo prijazne in strokovne storitve ter tako ustvarjati zadovoljstvo svojih kupcev.

Zagotavljati  želimo tudi dolgoročno dobre odnose s poslovnimi partnerji, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanju in pozitivni naravnanosti.

Vedno znova želimo skrbeti za dobro delovno okolje in zadovoljstvo zaposlenih z nenehnim spodbujanjem ustvarjalnosti in timskega dela.

shutterstock_323272982